Här kommer ett antal viktiga punkter att kontrollera innan du skickar ett original till oss som ska tryckas digitalt.
Genom att genomföra den kontrollen minimerar vi risken att hamna i tidsnöd och du blir säkrare på att slutresultatet blir det du förväntar dig.

Du kan också ladda ner checklistan som PDF här >

Ladda ner vår PDF-förinställning (joboption) här >

Checklista vid originalproduktion

Förenklad guide för framtagning av tryckfärdigt original för digitaltryck

Tryckfärdigt original
Att du levererar ett tryckfärdigt original innebär att du har vidtagit alla åtgärder du kan för att originalet ska
fungera optimalt vid tryck. Då du levererar ett tryckfärdigt original (PDF) behöver Graf&Bild inte ändra
någonting i originalet innan vi trycker det. Dokumentets färginställning bör vara ”Allmän användning (Europa) 3”

Typsnitt
Använd OpenType- eller PostScript-typsnitt och välj att bädda in typsnitten i PDF:en. Använder du TrueType typsnitt ska du omvandla texten till banor för att undvika problem som många gånger är svåra att förutsäga innan tryckstart.

Bilder & Färger
Bilder bör ha en upplösning på 150-300 ppi. Streckritningar eller illustrationer som inte är vektorgrafik bör ha en
upplösning på 450-600 ppi. Bilder i dokumentet kan vara RGB (sRGB eller AdobeRGB), eller CMYK ( Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004). OBS! Blanda inte CMYK och RGB i dokumentet. Dekorfärger definieras alltid enligt Pantoneskalan.

Logotyp
För bästa resultat bör logotyper och liknande grafik vara vektoriserade EPS-filer.

Utfall
Lägg till minst 3 mm utfall åt alla ytterkanter. Glöm inte att kontrollera utfallsinställningen när du genererar PDFen.

Skärmärken
Lägg till skärmärken, andra markeringar än dessa ska inte finnas med.

Exportera PDF
Använd inställningen PDF/X-3:2002. Glöm inte att kolla upp och lägga till utfall och skärmärken!

Frågor
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vår ateljé,
ring 021-14 00 00 eller maila print@grafobild.se.