Rollups, popups och smarta diskar

Smarta lösningar för exponering av budskap för permanenta och portabla behov. Rolluper, popuper eller textila exponeringssystem. Smarta diskar som också fungerar som tåliga transportboxar.