Du som kund ska kunna lita på att du får rätt prestation, till rätt pris inom utsatt tid.

Därför har vi i våra processer kontrollpunkter efter varje delmoment: alla offerter och orderdata dokumenteras, vid intag av jobbet kontrollerar vi originalfilerna, vid tryckstart identifierar vi de viktigaste parametrarna i uppdraget och granskar resultatet innan upplagan trycks, efter tryckning granskas återigen resultatet innan efterbehandling och i varje efterbehandlingssteg sker kontroller. När fel inträffar, trots våra kontroller, fokuserar vi på att lösa försörjningsproblemet före sakfrågan.

Fel inträffar, det är oundvikligt. Vi ser varje fel som en möjlighet att kunna lära oss att undvika det i framtiden och som en möjlighet till utveckling.

Vi garanterar också att våra maskiner är kalibrerade enligt FOGRA39-standard vilket innebär ett säkert resultat när det gäller färgstyrningen.

Efterfråga gärna vår Kvalitets- och Miljöpolicy!