270-540

Personalisera och automatisera din marknadsföring i tryck, på webben, via e-post, SMS och i sociala medier.

Hela processen körs från dina CRM-data och resultatet är mätbart i realtid.

Se ett exempel på automatiserad marknadsföring här >

En-till-en-marknadsföring
Dagens omvärld innebär en utmaning för alla företag när det gäller att nå ut och igenom bruset av information. Man pratar ofta om att ha en omnikanalstrategi. Nyckeln är att, med en marknadsledande crossmedia-lösning, kunna anpassa budskapet till varje enskild mottagare så att du är relevant, tydlig och personlig i ditt tilltal. Du pratar med individen, inte med massan.

Vi skapar individuellt anpassade budskap i kampanjer där kunddatabasen är motorn i genomförandet, processen automatiserad och resultatet är mätbart i realtid – det är vad vi kallar för automatiserad marknadsföring.

Se en beskrivning av vad Crossmedia är här >Brev

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.